ROT – Vad gäller?

För att du ska kunna använda rotavdrag måste Du stå som ägare till fastigheten där arbetet utförs. Du måste dessutom använda fastigheten som bostad. Det krävs att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad.

Till bostaden räknas även garage, förråd och tvättstuga. Även fritidshus, andelslägenhet eller stuga som Du äger räknas som bostad. Däremot inte gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis gemensam entré och trappuppgång.

Du får heller inte rotavdrag för arbete som utförs i bostad som hyrs, arrenderas eller utförs i en kooperativ hyresrätt.
Om Du hyr ut din fastighet eller lägenhet under delar av året kan Du inte få rotavdrag för det arbete som utförs under perioden då Du inte använder bostaden.

  • “Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.”
  • “Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.”
  • “Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.”

Läs mer om rotavdrag på Skatteverkets hemsida.