Träpersienn

Träpersiennen går att få i lamellbredderna 68 mm och 70 mm, den lilla bredden till små fönster och den stora bredden till stora fönsterpartier. Du kan välja mellan genuint trä till naturligt träfärgade lameller i olika träslag eller målade lameller i ett antal olika färger. Matcha med passande stegband, allt efter tycke och smak.

  • Alla persienner tillverkas efter exakta mått.
  • Vi tar hand om allt från måttagning till montering om så önskas.

Produktblad