Solfilm fastighet

Solfilm minskar värmeinstrålningen och kan även dagtid ge ett bra insynsskydd.

Det skapar dessutom en trivsam invändig miljö där filmen effektivt stoppar reflexer från solen, vilket ger en behaglig arbetsmiljö.

Solfilmer blockerar upp till 98 procent av den skadliga UV strålningen och upp till 80 procent av solens strålningsvärme.

Solfilmen ger även ett visst splitterskydd. Om glaset går sönder kommer solfilmen att hålla kvar glasfragmenten och risken att skära sig minskar.

Vi rekommenderar inte att använda solfilm på samma fönster där annan typ av utvändig solavskärmning kommer att användas.

Produktblad