Barnsäkerhet

Barnsäkra produkter

Barn är nyfikna på världen runt omkring, så även vanliga hemprodukter – exempelvis solskydd – kan utgöra potentiella faror för dem. Att göra våra solskydd säkra för hem med spädbarn och små barn är högsta prioritet.

Vi har ett brett sortiment av solskydd som ska minska risken för olyckshändelser. Allt från solskydd utan lina till motorstyrda produkter

Allmänna råd:

Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna om riskerna med löst hängande snören, snoddar, ögleformade kedjor och linor – de kan utgöra faror för små barn.

Dessa riktlinjer ska alltid följas.

  • Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, band och inre snören som används för att manövrera produkten. De kan även råka vira linor runt halsen.
  • För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas utom räckhåll för små barn.
  • Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från solskyddens linor.
  • Knyt inte ihop linorna.
  • Kontrollera att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
  • Installera och använd säkerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna på produkterna för att minska olycksrisken.

Produktblad