Träpersienn

Träpersiennen går att få i lamellbredderna 35 mm, 50 mm och 68 mm, den lilla bredden till små fönster och den stora bredden till stora fönsterpartier. Du kan välja mellan genuint trä till naturligt träfärgade lameller i olika träslag eller målade lameller i ett antal olika färger. Matcha med passande stegband, allt efter tycke och smak.

  • Alla persienner tillverkas efter exakta mått.
  • Vi tar hand om allt från måttagning till montering om så önskas.