Service & Reparation

Vi utför även reparationer och service på dina solskydd, antingen på plats hos dig eller om du tar med dem in till vår butik/verkstad.

Vi tillhandahåller även reservdelar och komponenter för många produkter. Hör av er till oss för mer information.

De vanligaste reparationer vi utför är:

  • Byte av markisväv på markiser och balkongskydd
  • Byte av linor och komponenter på persienner

Drift- och underhållsinstruktioner Aluminiumpersienn

Aluminiumlamellerna kräver inget speciellt underhåll men bör hållas rena för bästa finish. Rengör med dammborste eller en mjuk trasa och ljummet vatten.

För mer effektiv rengöring kan lamellerna dammsugas med mjuk borste.

Persiennlister bör också hållas rena för att bevara finish och kan rengöras med hjälp av en dammborste eller en fuktig trasa.

Vid städning kan persiennen monteras ned för att enklare komma åt ytor eller undvika skada på solskyddet.

Kraftiga ryck eller överdriven vinkling av lina eller vridstång kan skada persiennen och dess tillbehör.

Motoriserade solskydd ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät.

Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker.

För att undvika att barn manövrerar solskyddet rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn.

Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar.

För detaljerad beskrivning av koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till särskild bruksanvisning.

Drift- och underhållsinstruktioner Rullgardin

Regelbunden damning av väven hjälper till att hålla den fräsch. Rengör från fläckar genom att torka försiktigt med en fuktig trasa eller svamp. Låt alltid gardinen torka i neddraget läge.

Gardinlister bör hållas rena för att bevara finish. Kan rengöras med hjälp av en dammborste eller en fuktig trasa.

För mer grundlig rengöring kan väven dammsugas försiktigt med en mjuk borste.

Vid städning kan rullgardinen monteras ned för att enklare komma åt ytor eller undvika skada på gardinen.

Undvik att ha gardinen nära eld eller föremål som avger hög värme, då både väv och kedja kan ta eld

För att öka fjäderspänningen; dra ner rullgardinen och rulla upp för hand.

För att minska fjäderspänningen: Rulla ner rullgardinen för hand och dra upp.

Kontrollera att rullgardinen är vågrät. Om den inte är vågrät måste beslagen omplaceras.

Rulla upp tyget manuellt på rullen. Kulkedjan är inställd för att börja användas när rullgardinen är helt uppdragen och får därför inte manövreras i annat läge från början.

All väv och lina kan ta eld om inte försiktighet beaktas. Undvik att placera textiler eller linor i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme, t ex elektriska element, ugnar, öppna spisar, glödlampor eller dylikt.

Motoriserade solskydd ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät.

Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker.

För att undvika att barn manövrerar solskyddet rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn.

Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar.

För detaljerad beskrivning av koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till särskild bruksanvisning.

Drift- och underhållsinstruktioner Lamellgardin

Lamellerna kräver inget speciellt underhåll men bör hållas rena för bästa finish. Damma av med en torr trasa eller mjuk borste. Torka därefter med fuktig trasa.

Rengör lamellgardinens aluminiumskena med en fuktig trasa.

Om manövreringsmekanismen hamnat på fel sida kan skenan vanligtvis enkelt vändas. Detta gäller dock inte vid motordrift eller vid lutande montage.

Om lamellerna inte hänger helt rätt kan man vid kedjereglage rätta till detta genom att vinkla lamellerna åt båda sidorna. Dra då hårt nog att ett rasslande ljud hörs.

Om manövreringen är trög kan mekanismen i skenan förstöras. Kontrollera då att inget har klämts fast mellan lamellerna eller avståndkedjorna.

All väv och lina kan ta eld om inte försiktighet beaktas. Undvik att placera textiler eller linor i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme, t ex elektriska element, ugnar, öppna spisar, glödlampor eller dylikt.

Motoriserade solskydd ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät.
Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker.

För att undvika att barn manövrerar solskyddet rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn.

Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar.

För detaljerad beskrivning av koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till särskild bruksanvisning.

Drift- och underhållsinstruktioner Duette & Plisségardiner

Duette- och plisségardiner har mycket slitstark och smutstålig väv, men mår naturligtvis bäst om de sköts väl. Så här tar du hand om din gardin så att den håller form och färg i många år.

Nästan alla gardiner handtvättas enklast i ljummet vatten – men t ex mörkläggande väv med reflekterande yta kan endast rengöras med fuktig trasa (se tvättråd i översiktstabellen på baksidan).

  1. Släpp in lite ljus emellanåt. Att dagligen dra upp och ned gardinen hjälper textilens veck att hålla en jämn och fin form. Gardinerna är konstruerade för att användas.
  2. För handtvätt – ta loss gardinen från fästena för rengöring.
  3. Släpp ned väven och tvätta i en mild tvättmedelslösning i cirka 30°C.
  4. Duscha väven för att skölja bort tvättmedlet.
  5. Dra ihop väven och pressa ut vattnet tills det slutar droppa.
  6. Häng tillbaka den fuktiga gardinen i fönstret.
  7. Ha gardinen upphissad ca 12 timmar. Hissa ned och upp ibland så att vecken inte klibbar ihop. Sedan är gardinen färdig att använda igen.

Motoriserade solskydd ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät.

Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker.

För att undvika att barn manövrerar solskyddet rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn.

Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar.

För detaljerad beskrivning av koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till särskild bruksanvisning.

Drift- och underhållsinstruktioner markiser

Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och eventuell elektrisk utrustning etc.

Markisduken är utsatt för smuts och föroreningar och bör rengöras regelbundet för bästa finish.

För att hålla markisen fräsch rekommenderas att skölja av den med vatten några gånger per år. Använd en vanlig vattenslang (högtryckstvätt kan skada väven). För att ta bort ingrodd smuts, handtvätta med en mjuk borste och ljummet vatten (ej över 40ºC). Använd såpa, mild tvål. Starkare lösningsmedel eller maskintvätt förstör markisväven.

Vi har även rengöringsmedel som är framtaget för markisväv. Kontakta oss för mer info.

Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderar vi att göra en besiktning av stativet utifall någon ytterligare komponent behöver bytas ut.

Vid tillverkning av en markisduk sys tyget löpande ihop i stadkanterna tills aktuellt mått uppnås. Skarvning utförs med dubbelsöm och ytterkanterna fållas. Skarvarna kommer symmetriskt.

Viktigt att tänka på

Tekniska vävar har – trots stor noggrannhet i tillverkning och konfektion – kännetecken som för en lekman kan verka vara felaktigheter. Vik- och skrynkelmärken är omöjliga att undvika. Dessa märken kan ses som streck på väven, men är inte sådana som påverkar tygets livslängd. Sådana optiska fel anses ej vara grund för reklamation.

Väv är ett formbart material vilket medför att det alltid blir viss skrynkeleffekt på en markisduk. Skrynklor och våffelmönster uppstår vanligtvis mellan de hopsydda våderna. Detta blir extra synligt när markisväven rullas in. Väven tillverkas av akrylfiber och är impregnerad mot mögel och röta. På grund av att väven är impregnerad kan det i början uppstå vita märken eller ljusa streck i väven som är en följd av hanteringen i sömnad och montage. Dessa märken är mest tydliga då väven är ny, innan den har mjuknat i väder och vind. Variationer i skrynkeleffekt och impregneringsmärken kan skilja mellan olika vävar.

En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att stegen kan välta om markisen körs ut medan arbete pågår. Det finns också risk för klämskador om markisen körs in medan arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste då stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam på att markisen även kan välta portabla infra- eller gasolvärmare.

Vid underhåll eller reparation av markis finns risk för fall från t. ex. en stege. Säkerställ att en medhjälpare håller i stegen och att den står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iaktta största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Markisen är ett solskydd och inget regnskydd. Väven är inte helt vattentät och det kan förekomma vattenläckage. Om markisen är utfälld vid regn, hagel eller snö kan vattensäckar bildas i duken, vilket skadar markisen p.g.a. tyngden som skapas. Vikarmsmarkiser har lättare att bilda vattensäckar än fallarmmarkiser eftersom de har mindre lutningsvinkel. Det finns dock ingen risk att skada markisen om den är utfälld vid duggregn. En blöt markis bör torka innan den rullas in, detta för att undvika mögel och vattenskador på markisduken. OM detta inte är möjligt – t. ex. när markisen har körts in vid kraftig vind – skall markisen köras ut så snart vädret tillåter.

Undvik att placera grill, gasol- eller infravärmare under markisen eller i dess närhet eftersom duken kan fatta eld. Ett säkerhetsavstånd på minst fem (5) meter rekommenderas.

Markisen är konstruerad för att tåla vindstyrkor på upp till 10 m/sek. Om markisen i utfällt läge – helt eller delvis – utsätts för högre vindstyrkor finns det risk för skada på solskyddet som i värsta fall kan ramla ner och orsaka följdskador. Garantin gäller inte för skador som uppkommit när solskyddet utsatts för vindstyrkor över 10 m/sek.

Undvik att manövrera solskyddet om dess frontprofil är fast förankrad i underlaget, t ex med frontstag eller teleskopstag. Garantin gäller inte om markisen har skadats om den körts in när dess frontprofil varit fast förankrad.

Markisen är utvecklad för vårt nordiska klimat. Snöras kan dock skada markisen. Undvik därför att använda markisen och eventuell solautomatik vid risk för snöras.

Om solskyddet är utfällt och det av någon anledning inte kan köras in skall fackman kontaktas omgående för att avhjälpa felet. OM det finns risk att markisen utsätts för vindstyrkor över 10 m/sek. ska området inom tio (10) meter från markisen spärras av för att undvika kroppsskada.

Vid demontering av vikarms- och fallarmsmarkiser finns det risk för allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. För att undvika att skadas av markisens armar skall solskyddet först köras ut helt. I detta läge har armarna låg fjäderspänning och kan då inte orsaka kroppsskada. När armarna lossats kan solskyddet monteras ner från fasaden. Iaktta försiktighet vid hantering av markisen för att undvika lyft-, kläm- eller fallskador. Vi rekommenderar att fackman kontaktas för att demontera solskyddet.

Ytterligare instruktioner för motoriserade markiser

Motoriserade markiser skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar markisen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Undvik att manövrera solskyddet vid risk för strömavbrott eftersom solskyddet kan skadas om det utsätts för vindstyrkor över 10 m/sek. när det är utfällt – helt eller delvis.

Motoriserade markiser har ett yttre gränsläge (markisen helt utfälld) och ett inre gränsläge (markisen helt infälld). Eftersom markisduken töjer sig med tiden kan det inre gränsläget behöva justeras så att markisen går helt in. För terrassmarkiser kan även det yttre gränsläget behöva justeras när markisens lutningsvinkel ändras. För detaljerad beskrivning av justering av gränsläge hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Markisens garanti gäller för vindstyrkor upp till 10 m/sek. Eftersom vindstyrkan inte är konstant skall vindkänsligheten ställas in på max 8 m/sek. på automatiken. När du har använt markisen en tid kan du justera inställningarna för sol- och vindkänslighet för att utnyttja din markis maximalt. För detaljerad beskrivning hur känsligheten justeras hänvisas till markisautomatikens bruksanvisning.